• 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • OCC_6215.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--137-small2.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting "Old Catholic and Anglican Airport Ministry" (OCAAM) is een Algemeen Nut beogende Instelling (OCAAM heeft de door de belastingdienst goedgekeurde ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.


OCAAM's doelstellingen zijn het pastoraal ondersteunen van passagiers en reizigers, medewerkers en vrijwilligers op de luchthaven Schiphol.

Het bestuur van de stichting waarborgt het uitdragen van de doelstellingen en het verwerven van (financiƫle) middelen daartoe.

De bestuursleden van OCAAM ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning en vacatiegeld. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.

Het bestuur van OCAAM is als volgt samengesteld:

De heer D.C.Thomas
Voorzitter Anglicaans
De heer E. de Boer Vice Voorzitter Oud-Katholiek
De heer Ir. A.Blok Secretaris Oud-Katholiek
De heer I. Tensen Penningmeester Anglicaans
De heer B.Arthur Bestuurslid Anglicaans

 

OCAAM heeft geen personeel in dienst. 

OCAAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34202767.

De rechtspersoon gegevens van OCAAM zijn:

RSIN 815744948
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
Statutaire zetel Gemeente Haarlem
Adres Kinderhuissingel 78, Bisschopskamer
Telefoonnummer 023 532 6868
Inschrijving handelsregister 18-02-2004
Datum akte van oprichting 18-02-2004
Activiteiten SBI-code: 94911 - Religieuze Organisatie
IBAN Bankrekeningnummer
NL32RABO0393788342 t.n.v. Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry

 

Klik op de link Annual Report om het jaarverslag van 2017 te openen of te downloaden.

OCAAM Documenten

Klik op een link om een document te openen. In de "Wings & Prayers" publicaties beschrijft onze paor diverse gebeurtenissen die hij heeft mee gemaakt als pastoor van het Luchthavenpastoraat op Schiphol.

In dagblad Trouw een interview met pastor Mark Hafkenscheid tijdens de opening van het nieuwe Stiltecentrum op 5 april 2018.

Artikel van Remonstrants dagblad "AdRem" over het Luchthavenpastoraat.

Jaarverslag 2017

Wings & Paryers herfst 2017

Artikel Noord-Hollands Dagblad over Luchthavenpastoraat